REFERENCIE VÝKONOV PRE VÝŠKOVÉ PRÁCE1990 – Krajská knižnica Košice - umývanie okien Nár. Trieda, Poľov, OC KVP III.
1990 – ŠM Poprad – náter nádrží
1991 – PZN Rimavská Sobota – výmena odkvapových žľabov R.S., Jesenské, Jesenské PKZ.
1991 – SMZ Hačava – výmena odkvapových žľabov Rovné.
1991 – PZN RS – Výmena odkvapových žľabov a náter strechy na sile v Bátke.
1991 – SMZ Hačava, nátery HCL, pyrolýza, dopravné mosty, sklad a stáčanie HCL, P.S. 46 a 30
1991 – EVO Vojany Náter rozvodne 400kV
1992 – SMZ Hačava – nátery PS 30.01 až 30.06
1992 – VSE Košice, nátery Rozvodňa V. Kapušany
1992 – PZN RS – montáž VZT Jesenské
1993 – SEZ Bratislava – nátery stožiarov VN Trnava
1993 – VSE RZ KE, nátery stožiarov VN Moldava, Haniska, Ružín
1994 – VSE Košice, nátery Rozvodňa V. Kapušany
1994 – IVTOSA – nátery OK
1995 – MÚ KE St. Mesto – hromozvod
1995 – MÚ KE St. Mesto – oprava fasády
1995 – VSE – nátery stožiarov VN Lemešany – Vranov a Moldava - Budulov
1995 – STAVOPOL – umývanie fasády
1996 – SBD II. Košice – škárovanie fasády na Húskovej ul.
1996 – SBD II. Košice – škárovanie okien na Húskovej ul.
1997 – MÚ KE St. Mesto – komín – oprava
1997 – MÚ KE St. Mesto – oprava strešnej krytiny
1997 – Búranie krovu Stará Sladovňa Košice
1997 – TELEKOM – čistenie 64. dekády
1997 – VZT Montáže – montáž VZT
1997 – Stavba lešenia
1998 – MÚ KE St. Mesto – umytie okien
1998 – MÚ KE St. Mesto – oklepanie fasády a oprava žľabov
1999 – Škárovanie panelového domu
1999 – ATYPSTAV nátery OK
2000 – nátery PO BILLA Košice
2000 – MÚ KE St. Mesto – náter strechy a oprava fasády
2000 – Škárovanie Húskova ul. KE
2000 – Loflerovo Múzeum, náter strechy, oprav odkvapových žľabov
2001 – FM Bratislava, oprava VZT
2001 – DUPLOM – PO nátery Prešov
2001 – Škárovanie Húskova ul. Košice II., a III.
2001 – LDS Košice – PO nátery OK
2001 – DUPLOM – PO nátery Tesco Trnava – novostavba
2001 – Palma Agro – oprava plechov
2002 – MÚ KE St. Mesto – oprava strešnej krytiny
2002 – BUBI – škárovanie komína a omietanie fasády na divadle Thália Košice
2002 – Škárovanie Húskova ul. Košice IV.
2003 – Montáž hromozvodu Seňa
2003 – Ondáš, čistenie odkvapových žľabov
2004 – DIW čistenie svetlíkov pre USS Košice
2004 – Liehovar Kechnec - PO nátery OK
2005 – MION prešov, PO nátery OK
2005 – DIW – hĺbkové čistenie lakovne PSA Trnava
2005 – MÚ KE St. Mesto – oprava strešnej krytiny a komína
2005 – DIW – čistenie OK VAMEX Košice
2006 – HORNBACH Košice – odpratávanie snehu zo strechy
2006 – Maľba výťahovej šachty na Ružínskej ul. v KE
2006 – pre EKOMONT náter trasy VN Vojany – Ložín
2006 – Revízia komína CHEMES Humenné
2006 – DIW – pre USS KE - čistenie prašníka na VP I.
2007 – MÚ KE St. Mesto – oprava strešnej krytiny
2007 – DIW – pre USS KE - čistenie sít na VP I.
2007 – SIMACEK – čistenie umelého stromu OC Galéria Košice
2007 – SIMACEK – čistenie OK OC Galéria Košice
2008 – SIMACEK – čistenie fasády T-system Košice
2008 – DIW – pre USS KE - čistenie EO na VP.I
2008 – RUUKI – demontáž reklamy
2008 – DIW – pre USS KE – oprava žalúzie
2009 – SIMACEK – čistenie fasády hotel HILTON Košice
2010 – Montáž veľkoplošnej reklamy Michalovce
2010 – Oklepanie fasády a oprava žľabov na bytovom dome Alžbetina 55 v Košiciach
2010 – Regnum Bavaria s.r.o. Oprava fasády
2010 – DIW - čistenie skipovej dráhy na vysokej peci č. 1 USS Košice
2011 – Montáž hromozvodu na budove MÚ staré mesto v Košiciach
2011 – Oprava strechy a fasády pre Lesy, š.p. na Vrabčej ulici v Košiciach
2011 – Oprava žľabov na budove MÚ Košice, staré mesto
2011 – Čistenie žľabov na niekoľkých škôlkach
2011 – DIW - čistenie okien interieru v AUPARKu Košice
2012 – TATRAN Prešov spol. s r.o. - Hádzanárska hala - náter konštrukcie a fasády exteriér
2012 – Lesy SR š.p. - Oprava strechy Malá Lodina
2012 – DIW - Glunz & Jensen Prešov - čistenie výrobnej haly
2012 – Lesy SR š.p. - Oprava fasády AB Košice
2013 – MÚ KE St. Mesto - Opravy striech
2014 – KIA – čistenie BC Exhaustu
2014 – RM Bussinesses – oprava strechy
2014 – MÚ KE St. Mesto – Oprava strechy Kmeťova
2014 – Alžbetina 55 – zateplenie časti fasády


NÁVRAT NA HLAVNÚ STRÁNKU