REFERENCIE VÝKONOV PRE STAVEBNÝ DOZOR


1997 – 1999

1997 – 1998

1998 – 2000

1998 – 2001

1998 – 2000

1997 – 1999

2000 – 2003

2001

2004 – 2005

2005 – 2006

2005 – 2006

2007 – 2008

2008

2008

2008 – 2009

2009 – 2010

2009 – 2010

2010 – 2011

2010

           

2011

2011       

2011 – 2014

           

2011 – 2012

2012 – 2014

2012       

2013       

2013       

2013       

2014 – 2015

2013 – 2014

RD Ing. Burian v Rozhanovciach                                                                                 

Dopravná poisťovňa Košice - rekonštrukcia                                                                      

RD Ing. Burcák, Malá Ida                                                                                       

RD Ing. Olejár, Malá Ida                                                                                       

RD Ing. Rampáček, Malá Ida                                                                                     

pre firmu SEKON rekonštrukcia Starej sladovne v Košiciach                                                      

Predajné stredisko a servis elektromotorov na Textilnej ulici v Košiciach, PUMPS s.r.o.                        

Administratívno–skladové centrum Poľov                                                                         

Liehovar Kechnec pre JISIMEX s.r.o.                                                                            

RD Fiala, Podhradová                                                                                           

Rekonštrukcia Pull&Bear na Hlavnej Ulici v KE pre U2 s.r.o.                                                    

Administratívno-prevádzková budova PREGNA s.r.o, v KE po zmene investora pre Eltra s.r.o.                      

KIKA-dom nábytku pre firmu Universal development 3 mesiace až po kolaudáciu.                                   

M-FAM s.r.o. – dostavba obchodného centra na Luníku I. KE                                                      

RD Letošník – Košice-Pereš                                                                                     

Stavbyvedúci pre firmu CONTINEO s.r.o., na opravy stožiarov pre Transpetrol a.s.                               

Stavebný dozor na zateplenie bytového domu Južná trieda 15 Košice pre BYTY-SERVIS s.r.o                        

RD Danko, Šarišské Bohdanovce                                                                                  

Technický dozor investora a zástupca investora pre výstavbu fotovoltickej (fotovoltaickej) elektrárne Kobyly 1,

pre firmu STOP & GO v Kobylách, vybavenie kolaudácie a dokumentácie pre úspešné spustenie elektrárne.          

Zameranie, projekt a riadenie - odstránenie stožiara Transpetrolu a.s. v araáli Slovnaft Bratislava            

Stavebný dozor a Inžinierska činnosť pri oprave strechy meštianskeho domu Alžbetina 55 v Košiciach             

Príprava od projektu až po realizáciu zateplenia štítových múrov na pamiatkovo chránenom objekte               

meštiansky dom na Alžbetinej 55 v Košiciach                                                                    

Stavebný dozor a Inžinierska činnosť na stavbe M-FAM s.r.o. - dostavba OC Luník I. - II. etapa (TESCO)         

Alžbetina 55, I.Č. – zámer na opravu pamiatkovo chránenej uličnej fasády vrátane príspevku z fondu min. kultúry

Transpetrol a.s. - obhliadka stožiaru Detvianska Huta                                                          

Transpetrol a.s. - statické posúdenie stability stožiarov                                                      

Transpetrol a.s. - posúdenie základov a návrh opráv                                                            

Transpetrol a.s. – oprava základov - autorský dozor                                                            

SBD IV – Stavebný dozor - Zateplenie bytového domu Irkutská 5 a 6 v Košiciach                                    

Zateplenie štítových múrov pamiatkovo chránenej budovy - bytový dom Alžbetina 55, Košice                                    

   

  Okrem toho som vykonával SD aj na ďalších cca 30 objektoch najmä RD alebo menších stavbách.
  Poznám proces výstavby zo všetkých strán, ako dodávateľ, alebo odberateľ, projektant alebo I.Č.

NÁVRAT NA HLAVNÚ STRÁNKU