O    F  I  R  M  E- Firma ELASTIC má právnu formu "fyzická osoba". Ručí za svoje záväzky všetkým súkromným majetkom!

- Heslo firmy je "PRUŽNE REAGUJEME NA POŽIADAVKY ZÁKAZNÍKOV" a z toho vyplýva aj názov firmy

- Termín nám je svätý, požiadavky zákazníka prvoradé.

- Firma vznikla v marci 1989, keď som začal podnikať na základe povolenia NV. V tom čase som pracoval ako projektant už 15 rokov a aktívne robil horolezectvo 8 rokov. Tieto dve profesie dali aj základ činnosti, ktoré firma ELASTIC vykonáva - a to výškové práce s použitím horolezeckej techniky a práce okolo výstavby - projektovanie, realizácia stavieb, stavebný dozor, stavebné poradenstvo, kontrakting.

- Na základe dlhoročných skúseností spolu so širokým tímom spolupracovníkov sme realizovali veľa prác a činností súvisiacich s uvedenými odbornými činnosťami.

- Od roku 2015 vykonávam väčšinu prác cez firmu ABOSTAV s. r. o., ktorej som spoločníkom.

NÁVRAT NA HLAVNÚ STRÁNKU